^Wróć do Góry

Facebook Like Button

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonFacet budzi się po kilkutygodniowym piciu, cały siny i zarośnięty. Idzie do łazienki, staje przed lustrem i zaczyna się sobie przyglądać, intensywnie przy tym myśląc. Nagle słyszy z kuchni: - Mietek, zjesz śniadanie? Facet wali się w łeb i mówi: - A... Mietek.

+48 509-435-688
admin@abckomputera.com.pl

abckomputera.com.pl

o komputerach i nie tylko . . .

Podstawowe Obowiązki Ratownika WOPR

bl-ka Ratownik wodny — rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;
Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.


Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na:

1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;

2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;

3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;

5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;

6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.Art. 16. Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz:

1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;

2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;

3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;

4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;

5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;

6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać,a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;

7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;

9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;

10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.(poprzednie) Podstawowe Obowiązki Ratownika WOPR
--------------------------------------------------------------------------------------------

1) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej - nie wolno ratownikom grzać tyłka w kantorku, ani gadać o d... Maryni. powinni być rozstawieni w newralgicznych punktach kąpieliska i stale obserwować szczególnie te miejsca o których wiemy, że są niebezpieczne.

2) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się - codziennie po pracy sprzęt ratowniczy musi zostać w magazynie tak złożony aby był czysty i miał możliwość wyschnięcia należy przed rozpoczęciem sprawdzić klar sprzętu, mocowania szelek i stan linek, zabezpieczony sprzęt magazynowo należy "odbezpieczyć" tzn. sklarować tak aby był gotów do natychmiastowego użycia. Jeśli chodzi o sprzęt dla ludzi, to w szczególności dotyczy to pływalni wyposażonych w dodatkowe atrakcje wodne. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić funkcjonowanie wszystkich urządzeń, sprawdzić konstrukcję (np. rynny wodnej), sprawdzić wnętrze rynien, a w szczególności łącza jej poszczególnych elementów, sprawdzić czy ktoś dla lepszych wrażeń nie pozostawił wciśniętych w szczeliny rynny różnych ciekawych poprawiaczy wrażeń tj. zapałki, spinki do włosów czy żyletki.

3) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać - w inny sposób obserwujemy obie te strefy, ponieważ innego typu zachowań oczekujemy od ludzi w tych miejscach, w strefie dla nie umiejących pływać zdarzyć się może praktycznie wszystko - od zwykłego klasycznego tonięcia po skok do wody z ramion taty i uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym. Należy pamiętać, że dzieci często toną "cicho", prawie bez walki, co łatwo można przegapić, zwykłe przewrócenie się może być dla dziecka przyczyną tonięcia, patrzcie na rodziców bo często wchodzą do wody z 6 - 7 latkiem i nagle zaczynają się świetnie bawić a dziecko zaczyna mieć problemy. W strefie dla umiejących pływać obserwujemy przede wszystkim strefę gwałtownej zmiany głębokości bo tam może ktoś przecenić swoje możliwości i nagle stwierdzi, że już nie chce pływać. Obserwujemy też zmiany rytmu pływania u osób na wodzie głębokiej, które mogą świadczyć o próbach wzywania pomocy.

4) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych - nie dotyczy to tylko momentu rozpoczęcia dyżuru. Bardzo ważne jest umiejętna zmiana flagi w trakcie dyżuru. Należy pamiętać o tym, że z wywieszeniem flagi czerwonej można czasami trochę poczekać, aż fala wyraźnie ustabilizuje się na poziomie powyżej 70 cm (nie reagować na pojedyncze fale) o ile oczywiście zmiana ta nie następuje bardzo gwałtownie, zaś ze zmianą powrotną na flagę białą trzeba poczekać cierpliwie do wyraźnego stanu morza 2°B, ponieważ po silnym falowaniu mogą być nieprzewidziane zmiany w ukształtowaniu dna, prądy wsteczne itp.

5) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy - urządzeń alarmowych (!?) fajnie brzmi, zwłaszcza gdy idziesz do sportowego i prosisz o urządzenie alarmowe firmy FOX (czytaj gwizdek FOX40). No ale faktycznie gdzieniegdzie są syreny i gongi, ale to sprawa szczątkowa, zazwyczaj używamy gwizdków. Umiejętność używania ich to nie dużo pary w płucach ale wiedza kiedy i jak zagwizdać. Nie gwiżdżcie gdy nie ma takiej potrzeby, gdy możecie sprawę załatwić inaczej, ludzie, gdy za bardzo przyzwyczają się do gwizdka to mogą na niego woniej reagować.

6) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni - nie wolno wam ludzi "rozpuścić" zawsze grzecznie ale stanowczo reagujcie na naruszenia regulaminu, niezależnie od tego czy są to dzieci czy ludzie starsi, wasi rodzice, koledzy, niedawni nauczyciele. Jeśli pozwolicie jednym łamać regulamin będziecie mieć trudną sytuację do opanowania na basenie a to rodzi wypadki.

7) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych) - ludzie mają prawo do informacji, poza tym pamiętajcie, że ludzie wchodzący na plażę czytają tablicę i często z tą wiedzą idą na plażę niestrzeżoną, jest malutka, maluteńka szansa, że przeczytają na niej o złych warunkach do kąpieli i zastosują się do tego.

8) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby - przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności - na wodach otwartych jest to sprawa bardzo ważna i nie wolno jej lekceważyć, nikt z nas nie lubi z rana wskakiwać do chłodnej wody, zwłaszcza, że nie będziemy w niej przecież pływać tylko chodzić badając dno, ale zlekceważenie tego obowiązku może mieć katastrofalne skutki, dno, zwłaszcza w morzu może zmienić się w ciągu kilku godzin nie do poznania, w miejscach płytkich robi się nagle 1,5m i automatycznie mogą tu zacząć tonąć ludzie, zwłaszcza jeśli nie przesuniemy żółtej boi. Dno najczęściej zmienia się po silnym falowaniu, ale także w rejonie od Dźwirzyna do Ustronia Morskiego na skutek blisko płynącego prądu morskiego, a w rejonie Dziwnowa na skutek zmiany kierunku płynięcia rzeki Dziwnej.

9) oczyszczanie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek - po wieczornej balandze (zwłaszcza piątkowej i sobotniej) na dnie morza w strefie przybrzeżnej mogą się znaleźć takie rzeczy jak: śmietnik z plaży, but Jolki, ławka z pasażu nadmorskiego, majtki Jolki, rower stróża nocnego itp. Poza butem i majtkami Jolki reszta stanowi poważne zagrożenie dla kapiących się. W ciągu pracy również należy sprzątać takie rzeczy jak płynące z falą gałęzie, butelki, reklamówki itp.

10) bieżące prowadzenie dziennika pracy - w myśl zasady RWD (ratuj własną d...) dziennik należy prowadzić, poza kontrolą dyscypliny pracy stanowi on jedyny dokument mówiący o warunkach pogodowych w ciągu dnia, udzielanej pomocy, podejmowanych czynnościach ratowniczych. W razie czego zawsze może on świadczyć, że podjęte przez was działania były prawidłowe, pod jednym warunkiem - że je dobrze opiszecie!

Musicie pamiętać o jednym ! - na basenach nigdy nie pozwólcie narzucić sobie dodatkowych obowiązków w postaci - sprzątania w godzinach pracy, nauki pływania w godzinach pracy itp. ZAWSZE MUSICIE OBSERWOWAĆ KĄPIĄCYCH SIĘ, A NIE SKUPIAĆ SIĘ NA INNYCH ZADANIACH.


ŁÓDŹ WIOSŁOWA "BL"
Według przeprowadzonej ankiety, wykorzystanie łodzi wiosłowej do akcji ratowniczych na kąpielisku nadmorskim, zajęło trzecie miejsce za liną asekuracyjną i boją SP.
Jednakże w praktyce wygląda to inaczej. Na Centralnej, łódź wiosłowa służy przede wszystkim do:

a/ obserwacji akwenu od strony wody,
b/ zwracania uwagi osobom w wodzie, przekraczającym zasady regulaminu,
c/ asekuracji osób kąpiących się na przyległych akwenach niestrzeżonych,
d/ holowania/dowożenia osób zmęczonych, będących z dala od brzegu,
e/ wyławiania uniesionych w morze, materacy, piłek, itp.,
f/ mierzenia temperatury wody.www.vrota.pl
Agencja Ślubna "Pink Ring" - GDAŃSK
www.twojewiadomosci.com.pl

abckomputera.com.pl - 2010 copyright